Case: Vandskade

Vandskade håndtering hos kendt dansk supermarked

Vores teknikere og håndteringspersonale har været ude og hjælpe med udbedring af en vandskade i et kendt dansk supermarked. 
Opgaven bestod i at rengøre efter indtrængt vand, og få styr på hvilke affekter der kunne reddes og hvilke der ikke kunne. 

Meget vand på gulvet....

Flisegang inden fliserens

Mindre vand på gulvet....

Korrekt afdækning af inventar...